Tolkar har det inte fett!

TolkarTolkar med 200 kronor i timmen skall inte gnälla och att det finns
de som har det sämre, t.ex. översättare. Eftersom jag har mångårig erfarenhet av båda yrkena har jag haft goda möjligheter att jämföra.

Mitt normalarvode som auktoriserad tolk med specialkompetens som rättstolk är 175 kr per timme. En timmes tolkning kan i praktiken betyda upp till tre timmars frånvaro från bostaden.
Åttatimmarsdag existerar inte, men däremot långa resor och håltimmar som man inte får betalt för.

Mitt högsta månadsarvode som tolk har hittills varit ca 4 000 kronor. Arvodet gäller 16 utryckningar. För dessa tjänade jag ungefär lika mycket som för en enda översättning som jag gjorde åt min tolkförmedling. Om man utgår ifrån tidsåtgången var arvodet för översättningen ungefär tre gånger så högt som tolkarvodet.

Tolkyrket är dessutom psykiskt krävande. Man träffar patienter med dödliga sjukdomar, vuxna och barn som mår dåligt och som kanske har blivit misshandlade eller till och med torterade.
Man träffar missbrukare, arbetslösa och andra med ekonomiska problem. Det är sällan som en tolk får vara med om livets glädjestunder!

I min hemstad Norrköping agerar f.n. fyra privata tolkförmedlingar. En har avtal med landstinget, en med kommunen och polisen, och en med försäkringskassan. Konkurrensen leder förmodligen till att priserna dumpas ytterligare vid varje upphandling – och samtidigt även arvodena.

Situationen är inte helt olik den på översättningsmarknaden. En översättare som tröttnar på en dålig uppdragsgivare kan dock skaffa sig kunder på andra orter och till och med i andra länder.

Många tolkar lämnar sitt yrke. Till skillnad från översättare kan de inte påverka sina arbetstider och inkomstmöjligheter. De kan inte heller välja vem de arbetar åt, eftersom de är bundna till den egna orten. Som översättare kan jag däremot välja när jag vill arbeta, var jag vill arbeta, vem jag vill arbeta åt och vilka uppdrag jag vill arbeta
med.

Jag håller med Bill om att det är trist med prisdumpning och att man får arbeta hårt för att komma upp till en hyfsad inkomst. Situationen
är dock densamma på hela den svenska arbetsmarknaden. Jag har under årens lopp haft kontakt med många tolkar, lärare och bussförare som har velat byta yrke och bli översättare. Det omvända har varit mycket ovanligt.

Min egen livskvalitet och fritid har ökat avsevärt sedan jag efter 19 år som fast anställd översättare valde att bli min egen. Jag trivs med mitt arbete, och tack vare min mångåriga yrkeserfarenhet och
rutin har jag inte heller behövt sänka min levnadsstandard – trots att jag använder en del av mina arbetsdagar till totalt olönsamma tolkuppdrag!

English language

EnglishI would like to take this opportunity to confess my deepest fascination with the English language. The root of this passion in both culture and language of English-speaking countries goes back to my early childhood. My biggest dream at that time was to communicate fluently in English. While I was observing TV cartoon characters or English-speaking children I felt predominant desire to enter that magical world and understand the mysterious language they spoke. The second language acquisition in those days was not tough for me at all since I was exposed to two languages at the same time. My parents enjoyed my involvement; hence they enrolled me in an English school.

I bought my first English dictionary for my own savings, not because I could not count on support of my parents, but because I wanted to have an even greater contribution to my personal development.

In those days I was craving for knowledge since I was haunted by the feeling of knowing very little about the language. Studies in English Philology and translation were just a matter of time; I felt that deeply in my heart, so my family did. After I got my Bachelor degree at University of Silesia my passions did not burned out, but constantly have been increasing. A natural next step for me was to undertake MA in translation studies at The University of Humanities and Economics.

Presently, I can boast of having a post-graduate degree, that is the Master of Arts in Translation, and I am nostalgically remembering my university years during which I met a lot of people for whom this language was the source of passion too. Today I dispose of broad theoretical background; knowledge and experience within my range of study. I feel confident, I translate with passion and this is a huge part of my life. I have a great satisfaction from each finalized transaction, but also I am pleased with every satisfied client. Many of them keep coming back with new orders. After some time they become good friends. I would like to thank my parents, friends and teachers for their help; wonderful support, good advice and sustaining this fire

Auktoriserad translator. När, varför, hur?

Vad sägs om följande vågspel: du
satsar 1 650 kronor, får svettas i
en hel dag och sedan får du vänta
i några veckor eller månader för att få reda
på om du vunnit.

Och vänta dig inte för
mycket heller för chansen att du skall
kamma hem något är bara 10%. Är detta
ett projekt du hade velat hoppa på? Knappast,
kan jag väl tänka mig.

Likväl finns det nästan 200 personer som varje år efter
inbetald insats (som ej återfås) på egen
bekostnad i september reser till antingen
Malmö, Stockholm, Göteborg eller Umeå
för att pröva på lyckan.

Vad jag talar om är de årligen återkommande
translatorproven som i bästa fall
(i ett av tio, alltså) kan leda till en auktorisation.
Om detta berättade på klingande
”svinska” Kammarkollegiets Leena Carlstedt
initierat. Kammarkollegiet är f ö Sveriges
äldsta ämbetsverk och inrättades redan
1539 av Gustav Vasa.

Totalt finns det i dag lite drygt 400
auktoriserade översättare . 233 av dessa
översätter från svenska till något av drygt
30 främmande språk och resterande 201
översätter till svenska. De vanligaste främmande
språken är – inte oväntat – engelska,
tyska, finska och franska och – kanske
lite oväntat – ryska!

Om man vill pröva lyckan måste man
ha fyllt 18, vara bosatt i ett EES-land, ej
vara satt under förvaltare samt vara ”känd
för redbarhet”.

Och så var det då den lilla
detaljen med översättningsproven! Texterna
serveras i tre delar, nämligen en allmän, en
juridisk och en ekonomisk. Dessa skall
klaras av cum laude på sammanlagt 8 timmar!

Två av varandra oberoende bedömare
nagelfar dina vedermödor och i samma
ögonblick som du gjort dig skyldig till
minsta feltolkning av källtexten, gett ett
alternativt översättningsförslag eller utelämnat
något tar det tvärstopp, även om
detta ”grova fel” skulle finnas redan på
första raden.

Sedan kan resten vara hur
bra som helst. Ingen bryr sig, eftersom
man inte läser längre än till feltrampet.
Någon i publiken undrade om det inte
hade varit en god idé om man bedömde
varje delprov för sig och att man vid underkänt
på något delprov endast skulle behöva göra om just detta.

Tanken var väl inte helt främmande, fick vi veta, men rutiner som fått härska i snart 500 år ändrar
man inte på i ett nafs.

Men helt främmande för nyheter är
man inte. Tanken är att man inför nästa
års provomgång även skall kunna erbjuda
teckenspråkstolkar en möjlighet att bli
auktoriserade.

För den som vill veta mer rekommenderas
kollegiets hemsida:
www.kammarkollegiet.se.
Men när det gäller höstens prov är det
kört om man inte redan anmält sig. Ansökningstiden
gick ut den sista april.
Återstår bara frågan varför man behöver
en auktorisation. Svaret är givet:
”Samhället behöver pålitliga översättningar
av domar, affärskontrakt etc”.

SFÖ:are vet att sådana översättningar kan
levereras även av icke-auktoriserade, men
än så länge finns det fortfarande företag,
skolor och andra institutioner som fordrar
”rätt stämpel”. Åt vilket håll utvecklingen
går hade varit intressant att framöver
undersöka i en annan artikel.

Språkresor för vuxna

Du kan välja det språk du helst vill studera bland tio olika språk och åka och studera språket till ett land där det talas dagligen. Hos oss har du möjlighet att studera engelska, franska, spanska, portugisiska, tyska, italienska, kinesiska samt japanska vid mer än 100 vackra kursplatser i 28 olika länder. Hemtrevliga småstäder, livliga metropoler, natur, kultur och nattliv – i vårt utbud av kursplatser finns det något för alla.

Vid val av språkskolor har vi alltid höga kriterier. De noggrannt utvalda skolorna hör till sitt lands modernaste och bästa språkskolor. Feedback från våra språkstuderande samt våra regelbundna besök i skolorna, garanterar att språkskolorna är av bästa möjliga kvalitet.

Språkresor för vuxna

Vårt mångsidiga kursutbud har något att erbjuda för alla. Våra kompetenta och erfarna lärare undervisar med moderna undervisningsmetoder och med beaktande av kursdeltagarnas individuella behov.

Du kan välja mellan olika boendeformer såsom studentbostäder, studenthem och lägenheter. Många kursdeltagare tar tillfället i akt att få lära sig mer om landets livsstil och kultur genom att hos hos en lokal värdfamilj.

Ett mångsidigt fritidsprogram kompletterar din språkresa. Genom att delta i olika aktiviteter och utflykter lär du dig känna landet, dess kultur och invånare bättre.

Skriva

Mitt huvud känns som att det är fyllt med rotmos. Så har det varit i två dagar nu. Jag gissar att det är på grund av att jag jobbade natt  i helgen och fortfarande håller på att anpassa mig till två totalomvändningar i dygnsrytmen. Huvudet mitt är bra vekt när allt kommer omkring… men så vill man bli författare också. Vad är det för fel på brandman, eller astronaut? Neeeej, herrn ska bli lite finare än alla andra…sitta upp lite längre på nätterna, dricka lite mera, tycka att satsläran är lite väl intressant.

Mor min har två lägen när hon pratar om mitt skrivande: 1, När du har skrivit din bestsäljare då ska vi…. 2, Men ska du inte utbilda dig till något som man faktiskt kan jobba inom?
Den ena utmynnar uppenbarligen från en tvivellsös tro till mig, den andra från en oro att jag ska ha det svårt ekonomiskt. Kom fram till att sådana meningar är vad som gör föräldrar till föräldrar.

På tal om stöd så fick jag min andra artikel någonsin publicerad här om veckan, återigen för Uppsalafria (grymt härligt gäng!). Slängde upp den på facebook – stolt likt en moder som jag var. Tolv timmar senare hade jag fått 25 ”likes”, 8 kommentarer, 1 share. Alltså det är uppenbart att jag har två superstöttande läger här i världen. Blev helt varm i själen och om fossingarna. Nu gäller det bara att bli bättre, skriva mera, lyssna på den där lilla rösten som säger ”skrriiiiiv, tangenbord kan inte nötas ut: så skriv tills din hjärna blöder.”

Jobbade som sagt natt här om helgen. Fick en halv novell skriven, den är i stort sett renskriven nu. Tänkte att jag skulle ta och tävla med den för ett miljömagasin, så den är lite märkligt utformad – men visst är den min lilla bebis alltid, så gud nåde dem om den refuseras! (tror att en diss av en text, av förlag, jury, eller läsare i allmänhet är lite som att få höra på föräldramötet att ens barn suger och dessutom petar näsan… jag ska nog inte skaffa barn, ingen bra ide.)

Så slutsatsen av detta drabbel: Boken går åt helvete men jäklar vad jag skriver annat som noveller men även journalistiska texter. Personporträtt och artiklar om sjunkna vrak… det märks att antagningen till denna journalistiska utbildning var hård för jag finner mig nu i en klass där jag kan lära mig hur man skriver bara genom att läsa vad mina klasskamrater skriver. Det är ett privilegium.